top of page

Aqua 2 – Co znamená pro naše tělo voda?

Mnoho lidí trpí zdravotními potížemi v důsledku konzumace poškozené vody, která neodpovídá požadovaným parametrům!


Obecní voda přináší do života lidí nový fenomén… pachutě a chemii! Od nepaměti… Takovou vodu pak někteří vylepšují různými způsoby, aby nebyla tolik cítit chlórem a jinými příměsemi.

Vkládají do nádoby s vodou například šungit, různé minerály a křišťály, nějakou dobu je tam nechávají působit a potom ji až pijí.

Jiní si pro zpříjemnění pocitu při pití nekvalitní vody pořizují různá "šidítka" - chemické šťávičky, nebo Soda streem apod.


Jiný pohled


Také jsme byli zvyklí pít "pitnou" vodu a neřešili její složení. Mysleli jsme si, že je vše v pořádku, hlídané a ošetřené, že to nemůže být lepší…

Jistě víte také, že pít čistou vodu je mnohem lepší, než pít minerálky, sladké pivo, nebo si do vody přidávat nějakou šťávu s cukrem ze supermarketu s chemickými umělými barvivy a konzervanty.ZÁSADNÍ PARAMETRY URČUJÍCÍ KVALITU VODY


Mnoho lidí trpí zdravotními potížemi v důsledku konzumace poškozené vody, která neodpovídá požadovaným parametrům!


Voda vždy podléhala přírodnímu koloběhu, který zabezpečoval její optimální parametry na čtyřech úrovních:

 • Chemické složení

 • Fyzikální struktura

 • Energetický potenciál

 • Platforma informací


ROZDÍL MEZI PRAMENITOU VODOU A VODOU SOUČASNOSTI


Optimální stav – do období rozvoje chemie a průmyslu byla kvalita vody vhodná pro konzumaci v přírodním pojetí. Takovou vodu v podstatě dnes neznáme.


Chemické složení vody znalo ryze přírodní příměsi. Těch nežádoucích se voda uměla sama efektivně zbavovat, potřebné příměsi byly zachovány. To již dnes neplatí, ve vodě převládají syntetické, pomalu či vůbec odbouratelné chemikálie.


Fyzikální struktura vody nebyla tenkrát poškozena jako dnes, voda se pohybovala v přírodním prostředí. Vodoteče, potůčky, prameny a bystřiny dodávaly vodě potřebnou kinetickou energii, která její správnou fyzikální strukturu stabilizovala. To dnes chybí a díky tomu je voda obtížně vstřebatelná.


Energie vody. Voda má velice nízký energetický potenciál, je mdlá. Dnes energii vodě kradou trubky, čerpadla, PET lahve, průmyslové procesy, blízkost rozvodů elektřiny a další nepřírodní prostředí, kam vodu umísťujeme.


Úbytek informací ve vodě. Přírodní koloběh vody (moře – oblaka – déšť – řeky – moře) je narušován separací vody v lokalitách. Z moře a přírody získává voda mnoho pro zdraví a život potřebných informací, které sebou do organismu přináší. Pokud jsme vodu vlivem vodovodů, kanalizací a průmyslového využívání přinutili násilně lokálně rotovat, dramaticky znehodnocujeme její informační potenciál pro buňky našeho organismu.


Rozvoj průmyslu, chemizace planety a devastace životního prostředí způsobily plošné poškození kvality veškeré zdrojové vody. Tento proces neprobíhal lineárně, ale takřka skokově, jak znázorňuje následující graf.
Náhlé – skokové změně se nedovedou organismy přizpůsobit bez následků. Většinou ztrácí svoji přirozenou odolnost – obrany schopnost. Absurditou je, že kompenzace důsledků „rozvoje civilizace“, léčení vznikajících nemocí, zejména civilizačních, zapříčiňuje další významnou kontaminaci vodních zdrojů zbytky a pozůstatky léčiv.ZDRAVĚ PÍT, ZNAMENÁ ZDRAVĚ ŽÍT


Kontaminace a poškození zdrojové vody pro konzumaci obyvatelstvem zapříčiňuje vznik mnoha nemocí. Civilizační choroby si vybírají neúprosně svoji daň na zdraví i životech lidí. Česká republika drží po mnoho let prvenství v nemocnosti a úmrtí na rakovinu tlustého střeva a konečníku… Významným faktorem, přispívajícím k tomuto druhu onemocnění je dlouhodobá konzumace nekvalitní stravy a pití vody obsahující nebezpečné chemikálie a karcinogeny (mimo jiné i chlór – bojovou otravnou látku z 1. světové války).Jak je to možné? Vždyť pitná voda je pod kontrolou!?


Kvalitu vody, kterou pijeme a konzumujeme, pravidelně kontrolují akreditovaná pracoviště na základě platných norem a předpisů (Vyhláška č. 252/2004 Sb.)

K tomu je však potřebné dodat, že:

 • Normy se mění (přizpůsobují)

 • Normy na balenou vodu (stolní, minerální, kojenecké) jsou jiné než na vodu pitnou

 • Kontrola – rozbory jsou prováděny jen na vybrané položky

Normy se přizpůsobují spíše zhoršujícímu se stavu vody, než požadavkům pro zdraví. Např. norma pro pitnou vodu před 60-ti lety stanovovala limitní množství dusičnanů pro dospělého člověka maximálně 15 mg v litru, současná norma stanoví 15 mg pro kojence a 50 mg pro dospělé!


Výrobci a dodavatelé balených vod se řídí Vyhláškou č. 275/2004 Sb. a nemusí u svých produktů garantovat tak přísné limity, jako dodavatelé vody pitné.


Kontrola kvality vody má svá předepsaná pravidla, kterými se akreditovaná pracoviště řídí. Stanovené postupy a metody pocházejí z dob, kdy vodní zdroje nebyly tak kontaminované (80 i více let!). Tím se v současnosti staly zastaralé a neodráží potřeby, skutečnosti a nově nastalou situaci.
Je třeba vědět, že předmětem běžného rozboru vody je posouzení pouze 6-ti položek z 62, stanovených normou - Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah její kontroly. Při nevyhodnocení 90% položek, uvedených ve vyhlášce, lze považovat vydání závazného rozhodnutí o nezávadnosti pitné vody za přinejmenším odvážné! Ale taková je většinová praxe.


Nebo jste si nechali udělat rozbor na všech 62 položek definovaných normou?


Absurdně se potom jeví poměr 6-ti hodnocených položek ku 45 tisícům druhů příměsí, detekovaných agenturou EPA již před 20-ti lety v evropských zdrojích pitné vody. Zde je třeba vidět značné rezervy!


JAKOU VODU LIDÉ DNES KONZUMUJÍ?


Studna. Voda studniční má nejblíže k vodě přírodní a pramenité. Za současného stavu životního prostředí je však nebezpečně ohrožovaná nekontrolovatelnými kontaminacemi – bakteriologickými i toxickými. Přes 50% studniční vody nelze používat trvale jako vodu pitnou.


Vodovod. Voda dálkově dodávaná vodovodem je nejčastěji kontrolovaná. Z člověku běžně nabízených variant je nejvíce používaná ke každodenní konzumaci. Největším problémem je chlór, zastaralá úprava jen mechanickou filtrací a často staré, vodu znehodnocující dopravní potrubí. Za posledních 110 let se nezměnil princip úpravy vody dodávané spotřebitelům vodovody. Ale výrazně se změnilo životní prostředí – prostředí, ve kterém voda vše absorbuje!


Voda balená. Je to nejméně vhodná voda pro každodenní konzumaci. Důvodem je pro spotřebitele neprůhledná dopravní logistika, nevyhovující skladování, chemicky nestabilní obal a původ vody většinou z příliš hlubokých vrtů. Voda těžená z hloubek 200 a více metrů je syrová a pro konzumaci nevhodná. Výrobci balenou vodu často obohacují CO2 a umělými příchutěmi, anorganickými minerály, chemickými stabilizátory, umělými sladidly apod.


Kojenecká voda. Bohužel jde více o pojem než kvalitu. Rozbory mnoha i velice drahých vod pro kojence ukazují na zažitý předsudek, kterému se skutečný obsah roztoku pod tímto názvem ani nepřibližuje. Předsudkem je očekávání, že se jedná o nejkvalitnější vodu pro ty nejmilovanější a nejbezbrannější konzumenty. Výrobci dodržují jen jediné – kojenecká voda „musí“ splňovat limit obsahu dusičnanů. V ostatním se řídí normou pro balené vody Vyhláška 275/2004 Sb., nikoli pro pitnou vodu


Více se dočtete např. v D-testu o kvalitě testovaných balených vod a kojeneckých vod.


Potrava. Vodu z konzumované potravy si musí tělo separovat, aby ji mohlo následně využít. Přitom ale spotřebovává energii. Proto se většinou tento příjem vody nepovažuje za pitný režim. Úplně stejně dochází k separování vody z nápojů. Za „vyseparovaný příjem“ vody považujeme:


 • Polévky, mléko, potraviny

 • Čaje, kávu, limonády, pivo, slazené a ochucené nápoje, ovocné šťávy

 • Zeleninu, ovoce


DOPADY KONZUMACE NEKVALITNÍ VODY


Obsažená voda v organismu se nám pravidelně vyměňuje. Celková obměna trvá cca 3 – 4 týdny. Veškeré příměsi obsažené v konzumované vodě jsou organismem filtrovány až na koloidní (netoxickou molekulární) úroveň. Pití kontaminované vody tak má negativní pákový efekt. Voda se v organismu chová toxicky a zároveň nedostatečně detoxikuje organismus od vlastního odpadu a dalších toxinů zanesených potravou a dýcháním.


Nedostatečná detoxikace organismu omezuje jeho schopnost provádět efektivní korekce a zásahy proti onemocnění. Snížená detoxikační schopnost produkuje energetické deficity organismu, které vedou ke zvýšené nemocnosti a snižují odolnost vůči civilizačním a dalším chorobám. Zejména alergie, plísně a záněty bývají počátkem dalších závažných onemocnění.


Kvalitní a hojný pitný režim zajišťuje potřebnou úroveň detoxikace organismu. Zvyšuje obrany schopnost a vytváří prevenci vůči cévním a kardiovaskulárním onemocněním.


Nemocnost obyvatelstva, zejména recidivy a chronická onemocnění způsobují zdravotní, ale i finanční škody na všech frontách. O peníze přichází občan, zaměstnavatel, stát, zdravotní pojišťovny i pojišťovny.


Kvalitní a hojný pitný režim zajišťuje potřebnou úroveň prevence onemocnění i případných finančních ztrát!ZDRAVOTNÍ PREVENCE


Dlouhodobá konzumace optimalizované chutné vody poskytuje řadu zdravotních zlepšení a posílení imunitního systému. Je to hlavně díky:


 • Přirozenému zvýšení množství vypité vhodné vody

 • Lepším detoxikačním účinkům (zejména detoxikuje odpad, toxiny, zbytky léčiv a hormonální antikoncepce, chemikálie z jídla apod.)

 • Vyšší schopnosti rozpouštět staré usazeniny v organismu (rosoly, nálepy v oběhovém systému, písek, usazeniny a kameny v močových cestách, ledvinách a žlučníku, toxická ložiska apod.)

 • Vyplavování volných radikálů z organismu (zpomalení stárnutí buněk, prevence roztroušené sklerózy)

 • Čištění organismu od zapouzdřených toxických ložisek

 • Zkvalitnění krvetvorby (prevence kardiovaskulárních a oběhových onemocnění)

 • Zefektivnění činnosti zažívacího traktu

 • Řešení problémů se zácpou (prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, prevence hemoroidů a zánětů střev)

 • Zkvalitnění biochemie a souvisejících procesů organismu (prevence buněčné podvýživy, tj. prevence vzniku rakoviny a nádorových onemocnění)

 • Zvýšení energetického potenciálu organismu (prevence energetického deficitu organismu – způsobuje oslabení imunitního systému)PRAKTICKÉ POZNATKY


Zajímavé výsledky výzkumu - praktické poznatky pramení ze skupiny cca 5 tis. respondentů. Zkvalitnění konzumované vody přineslo zejména:


 • Nárůst denního množství vypité vody o 50 až 100%

 • Častější signalizace požadavku (nutkání) organismu k napití

 • Častější močení – barva moči světlá, takřka čirá (dle lékařů známka hojného pitného režimu)

 • Zvýšení množství vypité čisté vody a omezení pití vody se sirupem, nebo pití slazených nápojů, limonád a nápojů s prodlouženou lhůtou konzumace (s obsahem nebezpečných chemických barviv, příchutí, sladidel a stabilizátorů)

 • U seniorů snížení bolestivosti pohybového aparátu a zvýšení hybnosti kloubů

 • Výrazné zlepšení stavu u astmatiků a alergiků

 • Cca 27% respondentů s ekzémy se jich trvale zbavilo, u 55% došlo k výraznému zlepšení stavu

 • 70% respondentů s lupenkou zaznamenalo výrazné zlepšení stavu, 15% se lupénky zbavilo úplně

 • Více než polovina respondentů trpících hemoroidy hlásila uzdravení

 • V podstatě všichni respondenti trpící zácpami se potíží zbavili